Vertrouwenspunt/persoon NOC*NSF

Vertrouwelijk

Medewerkers van de zwembaden, ouder(s), verzorger(s), leden van een zwemvereniging, eigenaren of medewerkers van een zwemschool, leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij (school) zwemmen kunnen langs deze weg vertrouwd, met iemand van buitenaf, praten, vragen stellen, twijfels of klachten uitspreken dan wel om advies vragen.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen NOC*NSF. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door hun leidinggevenden of de directie niet worden aangesproken!
NPZ| NRZ heeft de vertrouwelijkheid in afspraken met NOC*NSF geborgd en krijgt slechts geanonimiseerde terugkoppeling over aard van de meldingen.

Bedoeling

Het Vertrouwenspunt Sport is in eerste aanleg bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon uit de poule van vertrouwenspersonen van NOC*NSF, afhankelijk van de ernst van de situatie.
Het Vertrouwenspunt Sport helpt de beller bij het maken van de voor hemzelf juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling.
Klachten over bijvoorbeeld het gebruik van drijfmiddelen, de zwemlesmethode, de bevordering van het kind naar een ander zwemlesniveau, de duur van het zwemlestraject of de wijze waarop met ouders en kinderen wordt gecommuniceerd, worden door het Vertrouwenspunt niet in behandeling genomen. Voor dit soort kwesties kunnen zwemlesouders bij de zwemlesaanbieder terecht. Het Vertrouwenspunt is er voor zware zaken, die vertrouwelijk van aard zijn zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling.
 

Vertrouwenspersonen

De Vertrouwenspersoon bij het Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten wanneer binnen het eigen netwerk geen vertrouwenspersonen beschikbaar zijn.
NOC*NSF beschikt tevens over een landelijke poule vertrouwenspersonen voor ernstige zaken. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding en zijn inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor degene die meldt, beschuldigde(n) en mensen die zelf geen melder van ‘het incident ‘ zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (bijvoorbeeld de zwemlesaanbieder of een vertrouwenscontactpersoon die de kwestie in behandeling heeft gekregen).
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond, zwemlesaanbieder of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 

Begeleiding

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. De vertrouwenspersoon kan door het Vertrouwenspunt Sport worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden. De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de melder en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk. Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde of de melder naar een oplossing.
 

Bereikbaarheid

Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.
Het is ook mogelijk via de website anoniem te melden.
 

Juridisch advies

Wanneer je (tevens) vragen hebt rondom je eigen (rechts)positie of die van een medewerker/collega is het raadzaam deskundig juridisch advies in te winnen. Het Vertrouwenspunt Sport is namelijk niet bedoeld voor juridische en/of arbeidsrechtelijke ondersteuning.


Gedragscode Zwembadbranche

Via de onderstaande link kunt u de Gedragscode Zwembadbranche van de NRZ lezen, waar ook onze zwemschool zich aan houdt.